ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2555 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2555

100075โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2555" วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ลานอเนกปสงค์ คณะครุศาส มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100076โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญู...ครูในดวงใจ" 2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100077ประชุมอาจารย์คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 2/2554

ประชุมอาจารย์คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 2/2554 วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 7203 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100078ครุศาสตร์วิชาการ

ครุศาสตร์วิชาการ "วิชาชีพครูในทศวรรษหน้า" วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

135 Photos

100079โครงการจัดแสดงนิทรรศการวิชาชีพในทศวรรษหน้า ปี2555

โครงการจัดแสดงนิทรรศการวิชาชีพในทศวรรษหน้า ปี2555 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี

28 Photos

100080โครงการ

โครงการ"จิตอาสาพี่สู่น้อง" ณโรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วัดที่ 20 มกราคม -29 กุมภาพันธ์ 2555

46 Photos

100081โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วันที่ 31 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ชลประทานอนุเคราะห์ จ.พระนครศรีอยุธยา

54 Photos

100082โครงการ

โครงการ "จิตอาสาพัฒนาชุมชน" วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนวัดคลองโมง จังหวัดสุพรรณบุรี

55 Photos

100083โครงการ

โครงการ "หอบรักมาห่มน้อง" วันที่ 20 มกราคม -19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดบางเพลิง อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

100084โครงการ

โครงการ "จิตอาสาฟื้นฟูวัด หลังน้ำลด" วันที่ 20 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดพระงาม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

33 Photos

100085 โครงการ

โครงการ "แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง" 18-25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต

1 Photos

100086 โครงการ ครุศาสตร์สัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โครงการ ครุศาสตร์สัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 Photos

100087 โครงการค่ายปฐมนิเทศ

โครงการค่ายปฐมนิเทศ "บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2555 วันที่ 2-3 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

34 Photos

100088 โครงการผูกไทด์ติดเข็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

โครงการผูกไทด์ติดเข็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

8 Photos

100089 พิธีไหว้ครูประจำปี 2555

พิธีไหว้ครูประจำปี 2555 วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100090 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่

โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด" วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

49 Photos

100091 โครงการสัมนาวิชาการ

โครงการสัมนาวิชาการ "มาตรฐานการศึกษาบัณฑิตครุศาสตร์ VRU สู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

37 Photos

100092 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "แห่เทียนพรรษา" 2555 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ วัดธรรมนาวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 Photos

100093 โครงการ

โครงการ"นักศึกษาครู....กตัญญูรู้คุณแม่" วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100094 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ ที่18-20 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 นักศึกษาคณะครุศาสตร์

15 Photos

100095 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555

101 Photos

100096 ประชุมอาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 2/2555

ประชุมอาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียน 2/2555 เวลา 11.00น.-13.00น. ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100097 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 2555

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง 2555" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์

23 Photos

100098 โครงการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พ่อหลวงของปวงไทย <br>5 ธ.ค. 2555

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “พ่อหลวงของปวงไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชาในวาระวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555 ให้นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

One thought on “ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2555

  1. Pingback: ภาพกิจกรรม » คณะครุศาสตร์

Comments are closed.